skip to Main Content

Status i regleringsprojektet

Det har hänt en hel del sedan ansökan till Mark- och miljödomstolen skickades in i mars 2021. Processen pågår men tar betydligt längre tid och är mer detaljerad än vad inledningsvis trodde. Vad som hänt hittills är att: Mark- och miljödomstolen…

Läs mer

Möten om Samfälligheten

Till dig med lantbruk och strandnära fastighet runt Vansjön och Nordsjön Mycket välkomna till dialogmöten om regleringen av Vansjön och Nordsjön och bildandet av en regleringssamfällighet. Syftet är att diskutera igenom förutsättningarna för bildandet av en regleringssamfällighet samt att efter mötet…

Läs mer

Uppdaterad information om regleringsprojektet

Nu ligger ny dokumentation uppe gällande regleringsprojektet. Här finner ni följande dokument: Alternativ för regleringen av Vansjön och Nordsjön, 2019. Anteckningar Samråd med Länsstyrelsen, 2020-02-03 Inbjudan med underlag till samråd den 2 april i Folkets Hus, Heby. Regleringshistorien.2020-02-23 Anteckningar Fastighetsägardialog.2020-02-23.

Läs mer
Back To Top