skip to Main Content
Varför gör vi det här?
Vintern 1994-95 drabbades Nordsjön och Vansjön av kraftig fiskdöd till följd av syrebrist under den tjocka isen. Det blev signalen som talade om att något måste göras för att bromsa den tilltagande igenväxningen av sjöarna – och så bildades 1996 den ideela föreningen Vansjön- Nordsjöns Väl.

Målsättning
Målet för vår verksamhet är att Vansjön och Nordsjön ska bli väl fungerande sjöar i det ekologiska kretsloppet med vederbörlig hänsyn till såväl jordbrukets som friluftslivets intressen.

Vad gör vi

Klipper sjön: Vi jobbar kontinuerligt med att klippa näckrosor och hålla vattenytorna öppna.

Vattenreglering: För att långsiktigt säkra vattentillgången tittar vi på möjligheterna att bygga en dammkonstruktion för att själva styra vattennivåerna och skapa en attraktiv miljö för både lantbruk och fritidsboende

Bli medlem

Föreningen är öppen för dig som är intresserad av Vansjön och Nordsjön och det arbete som pågår för att rädda sjöarna.

De två sjöarna har stor betydelse för oss som bor här antingen vi bara vill njuta av den fina naturen och miljön eller om vi har vårt dagliga värv på trakten. Bli medlem och stötta vårt arbete.

Läs mer här

Bli klippare

Du kan också bidra själv genom att undvara ett par timmar och bli skeppare på Näcken.

Läs mer här
Back To Top