skip to Main Content

Samverkan för rent vatten i öppna landskap. Vår målbild är ett härligt boende i ett landskap med en myllrande natur och levande jordbruk där vattnet är rent och ekosystemen friska – för denna och kommande generationer.

Få koll på vad som händer vid våra sjöar!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

* indicates required

Varför är det så viktigt att vi håller sjöytorna öppna?

Vintern 1994-95 drabbades Nordsjön och Vansjön av kraftig fiskdöd till följd av syrebrist under den tjocka isen. Det blev signalen som talade om att något måste göras för att bromsa den tilltagande igenväxningen av sjöarna – och så bildades 1996 den ideela föreningen Vansjön- Nordsjöns Väl.

2022 tog vi fram rapporten ”Samordning, styrning och uppföljning av åtgärder för minskad övergödning i Vansjön Nordsjön Örsundaåns avrinningsområde 2020–2021″ som visar tydligt på att övergödningen fortsätter. Fortfarande återstår mycket arbete och vi behöver din hjälp.

Bli medlem

Föreningen är öppen för dig som är intresserad av Vansjön och Nordsjön och det arbete som pågår för att rädda sjöarna.

De två sjöarna har stor betydelse för oss som bor här antingen vi bara vill njuta av den fina naturen och miljön eller om vi har vårt dagliga värv på trakten. Bli medlem och stötta vårt arbete.

Läs mer här

Bli klippare

Inför varje säsong behöver vi fler frivilliga som kan hjälpa till att klippa. Du behöver inte lägga mer än några timmar varje säsong för att vi tillsammans ska hålla sjöytorna öppna.

Läs mer här

Vattennivåer

Varje dag mäter vi vattennivån i sjön. Vill du se hur ett kraftigt regn påverkar vattennivå eller jämföra hur nivåerna har ändrat sig över åren? Här finns mängder med statistik:

Back To Top