skip to Main Content
Möten Om Samfälligheten

Möten om Samfälligheten

Till dig med lantbruk och strandnära fastighet runt Vansjön och Nordsjön

Mycket välkomna till dialogmöten om regleringen av Vansjön och Nordsjön och bildandet av en regleringssamfällighet. Syftet är att diskutera igenom förutsättningarna för bildandet av en regleringssamfällighet samt att efter mötet göra en intresseanmälan från berörda fastigheter.

Det är viktigt att du är väl informerad om förutsättningarna så klicka vidare på www.vansjonordsjo.se/regleringsprojektet och läs mer om teknikval, placering, finansiering och organisation mm.

Vi planerar för att ansökan till mark- och miljödomstolen går in under senare delen av hösten.

Följande tider gäller för mötena:

16/7 kl 15.00 hos Göran och Britt Nilsson, Sjöbacksvägen 7, Nordsjö (anmäl till Staffan Lund staffan.lund@slu.se)

23/7 kl 19.00 i Vansjö Bygdegård (anmäl till Yngve Melin yngve@tega.nu)

27/7 kl 19.00 i Vansjö Bygdegård (anmäl till Yngve Melin yngve@tega.nu)

30/7 kl 19.00 i Nordsjö Stugsamfällighet vid badet (anmäl till Lars Adolfsson adolfssonlars@yahoo.se)

2/8 kl 15.00 i Hagtorpet (anmäl till Tom Runeklev truneklev@gmail.com)

 

Med hopp om att prata vidare vid något av dessa tillfällen!

 

Projektgruppen

Yngve, Hillevi, Staffan, Louise och Henrik

Back To Top