skip to Main Content
Status I Regleringsprojektet

Status i regleringsprojektet

Det har hänt en hel del sedan ansökan till Mark- och miljödomstolen skickades in i mars 2021.

Processen pågår men tar betydligt längre tid och är mer detaljerad än vad inledningsvis trodde. Vad som hänt hittills är att:

  1. Mark- och miljödomstolen har ställt frågor och begärt kompletteringar i flera omgångar.
  2. Hittills har frågorna i huvudsak handlat om att komplettera med uppgifter om de historiska förhållandena. Det har inte varit alldeles lätt att hitta det historiska underlaget med kartor och ritningar mm.
  3. Det kan handla om dikesdjup och detaljuppgifter om t.ex. ägoförhållanden från slutet av 1800-talet. En viktig fråga har också varit om sjöarna har varit reglerade tidigare eller inte. Självklart för oss med Molnebo bruk men inte helt självklart för domstolen.
  4. Orsaken till intresset för det historiska är att man väl vill känna till de historiska förhållandena för att kunna ta ställning till det nya.
  5. Utan att vara helt säkra är vår uppfattning att utredningen om det historiska förhållandena nu är slutförd.
  6. Förhoppningsvis övergår utredningen istället i ett skede där det mer handlar om själva regleringsprojektet och hur projektet tar tillvara lantbrukets- och friluftslivets intressen.
  7. Hittills har vi förbrukat ungefär hälften av de medel vi har tillgängliga. Vi har också begärt att få förlänga användningen av återstående medel i och med att utredningen tar längre tid.
  8. Medlen har använts till den juridiska och tekniska expertisen. Föreningen bistår också med mycket gratistid för att stödja utredningen.

Kontakta gärna Yngve eller Staffan om du har frågor eller synpunkter.

Back To Top