skip to Main Content

Rapport från vassgruppen 2017

Trots årets ovanligt låga vattenstånd har klippning skötts av 15st tappra ”kaptener”, tillsammans har dom förbrukat c:a 90liter miljövänlig alkylatbensin under de 90 timmar som Näcken varit verksam. Sommarens låga vattenstånd har försvårat klippningen i Trångsundet samt grunda vikar. Återväxten…

Läs mer
Back To Top