skip to Main Content

Här nedan finner du aktuell information gällande regleringsprojektet.

Du är som fastighetsägare och intressent i regleringen av Vansjön och Nordsjön är mycket välkommen att hjälpa till och bygga ett framväxande förslag för regleringen.

Vi hoppas att denna dialogform över webben och med sms, telefon och mail ska vara tillräckligt för att komma fram till ett bra och genomtänkt förslag för regleringen trots pågående Corona tider. Om du vill ha ett separat Skype möte eller telefonsamtal under tiden så säger du bara till.

Du kommer kontinuerligt kunna se förslagets delar växa fram på vägen mot ett fullständigt förslag för regleringen som förhoppningsvis är färdigt i juni/juli. Förslagen är sammanställda av projektgruppen nedan men bygger på många olika möten med många olika grupperingar.

Det är viktigt att du som fastighetsägare är engagerad i denna process. Vi förväntar oss att du under tiden säger vad som är bra och vad du tycker är mindre bra eller kommer med egna bättre förslag. Därför skriver vi nedan fastighetsägarna som ansvariga i tidsplanen men det är projektgruppen som sammanställer. Om du inte använder dator och webben så ringer du någon nedan direkt så skickar vi över förslagen på papper.

Du är mycket välkommen med alla synpunkter, förslag och tankar i mail, sms eller telefon till någon av nedanstående.

Hälsningar,

Yngve Melin 0704606995 yngve@tega.nu

Hillevi Bohlin 0705243028 hillevi@vansjo.se

Louise Gårdenborg 0704836797 louise@gardenborg.se

Henrik Turunen 0705881698 henka@smia.se

Staffan Lund 0706303829 staffan.lund@slu.se

Ps: Vi uppdaterar vårt kontaktregister med namn, adress, mail och mobilnummer. Därför utmärkt om du också hör av dig på vilket sätt du vill bli kontaktad framöver.

Tidsplan

Nedan ser du en tidsplan för när förslag i olika frågor kommer att läggas ut på webben: www.vansjonordsjo.se/regleringsprojektet/

Förslag  Info på www.vansjonordsjo.se Ansvarig
1. Placeringen av regleringsdammen 2020-04-20 Fastighetsägarna
2. Teknisk lösning för regleringen 2020-04-20 Fastighetsägarna
3. Organisation för regleringen 2020-05-10 Fastighetsägarna
4. Investering och underhållskostnader 2020-05-10 Fastighetsägarna
5. Praktisk skötsel och underhåll 2020-05-10 Fastighetsägarna
6. Andelar i regleringssamfälligheten  2020-05-30 Fastighetsägarna
7. Draft MKB och teknisk beskrivning 2020-06-30 Terralimno
8. Draft utformning av tillståndsansökan  2020-06-30 Agnes advokat
9. Färdigt förslag för regleringen 2020-06-30 Alla
10. Stadgar för regleringssamfällighetens  2020-07-30 Agnes advokat
11. Komplett lista över fastigheter som ingår i regleringssamfälligheten 2020-08-30 Alla 
12. Ansökan till mark- och miljödomstolen skickas in 2020-09-30 Agnes advokat

Alla

Back To Top