skip to Main Content

Här nedan finner du aktuell information gällande regleringsprojektet.

Du är som fastighetsägare och intressent i regleringen av Vansjön och Nordsjön är mycket välkommen att hjälpa till och bygga ett framväxande förslag för regleringen.

Heby kommun har tillsammans med oss skickat in en LONA ansökan för förlängning och komplettering av budget vad gäller regleringsprojektet. Vi har lagt mycket tid på den ansökan under hösten 2023. Vi håller tummarna för att vi därmed kan göra den fördjupning och utveckling av tillståndsansökan som efterfrågas. Ungefär 1/3 av finansiering gäller de juridiska aspekterna, 1/3 de vattentekniska aspekterna och 1/3 integreringen av det allmänna intresset (Heby kommun) att hantera risker vid extremväder. Vår medfinansiering är ungefär i samma storleksordning som Steg 1. Vi håller tummarna och hoppas på en snabb handläggning av länsstyrelsen.

Själva ansökan kan du hitta här

Du är mycket välkommen med alla synpunkter, förslag och tankar i mail, sms eller telefon till någon av nedanstående.

Hälsningar,

Yngve Melin 0704606995 yngve@tega.nu

Hillevi Bohlin 0705243028 hillevi@vansjo.se

Louise Gårdenborg 0704836797 louise@gardenborg.se

Henrik Turunen 0705881698 henka@smia.se

Staffan Lund 0706303829 staffan.lund@slu.se

Ps: Vi uppdaterar vårt kontaktregister med namn, adress, mail och mobilnummer. Därför utmärkt om du också hör av dig på vilket sätt du vill bli kontaktad framöver.

Back To Top