skip to Main Content

Föreningen bildades 1996 när problemen med igenväxningen blev allt tydligare. Att något behövde göras blev uppenbart efter vintern 1994/1995 med omfattande fiskdöd till följd av syrebrist under isen. Trenden har nu vänt.

Föreningen samarbetar nära med Vansjö- Gårdsjö Vattenavlednings-företag (det sk Sänkningsföretaget) samt Vansjö-Nordsjö Fiskevårdsområdesförening.

Föreningen ger ut flera nyhetsbrev varje år och har sitt årsmöte vanligen i augusti eller september. Den viktigaste kommunikationskanalen är givetvis den personliga kontakten med medlemmarna. Dessutom sker mycket av kontakter och utbyte i olika arbetsgrupperna, som har följande inriktningar.

1.      Växtröjning och vassklippning.
2.      Vattennivåer och sjöreglering.
3.      Strandängar och jordbruk.
4.      Fisk och kräftor.
5.      Hushållen.
6.      Information.

Back To Top