skip to Main Content

Ett högst märkbart  resultat av föreningens verksamhet hittills är röjningen av växligheten i sjöarna. På 1990-talet hände det att sjöarna var så täckta av näckrosor att det var svårt att ta sig fram med båt, att simma och att fiska.

Föreningen hyrde till en början in en extern vassröjare men köpte 2002 in en egen vassröjningsbåt, ”Näcken”.  Båten har sedan dess körts mer än 200 timmar varje säsong. Det har framför allt minskat näckrosornas utbredning och gett en mer öppen sjöyta.

”Sjömännen” på Näcken arbetar idellt  och utan ersättning. Men vassröjningen kostar naturligtvis en hel del i form av bränsle och underhåll samtidigt som båtmotorer slitits ut genom åren.  Större delen av medlemsavgifterna går därför åt till  att bekosta denna verksamhet.

Kontaktpersoner

Bokningen: Tom Runeklev: 073-8310166, Hagtorpvägen 9

Back To Top