skip to Main Content

Varför klipper vi?
Vi klipper för att stärka sjöarnas ekologiska funktioner och för att hålla öppna vattenspeglar. När vi klipper rätt så minskar övergödningen, vi stärker djur- och växtlivet och vi hjälper till att hålla balansen i ekosystemet.

Vad är det som är så viktigt?
Det viktiga med klippningen är att släppa ner ljus och syre till vegetationen på sjöarnas botten och i strandzonen så att den växer och frodas och inte skuggas av näckrosor. Vi klipper också för att skapa så kallad blå bård (jämför med korallrev) främst i Vansjöns södra delar. I den blå bården sker massor av bra saker för fisken, fåglarna och djurlivet.

Så här klipper vi:

 • Vårt mål med klippningen är att få ner solljus till bottenvegetationen samt att höja mängden syre i vattnet genom ökade vågrörelser.
 • Vi klipper näckrosor och inte vass. Vassklippning vid bryggor kan ske men vi klipper i huvudsak näckrosor.
 • Vi klipper inte under 40 cm djup för att inte skada bottenvegetationen. I grunda områden klipper vi strax under ytan.
 • Vi klipper inte där vattendjupet är mindre än 60cm.
 • Vi klipper inte närmare land än c:a 15m.
 • Vi klipper endast på öppna ytor före 1:a juli
 • Vi undviker att klippa raka kanter mot vassbältet och strävar efter att göra vasskanten flikig med inbuktningar och utbuktningar.
 • Vi klipper fram en blå bård (korallrev) mellan ett yttre område med växtlighet och den inre stranden. Följ kartor och bilder för att anlägga blå bård på utvalda platser.
 • Vi ser till att klipprester inte driver in till bryggor och bad genom att anlägga ”länsar” i vindriktningen för att sedan trycka in klippresterna i tät växtlighet.
 • Vi lämnar områden runt Drottningholmen och Stenharet oklippta.
 • Vi lämnar också öar av växlighet i Vansjöns södra del oklippta.
Back To Top