skip to Main Content

Det viktigaste för en ideell förening är dess medlemmar. Föreningen har ca 200 hushåll som medlemmar och med tre personer i varje hushåll blir det ca 600 personer. Ungefär 75 % av alla hushåll i området är medlemmar. Många arbetar aktivt med vassröjning mm och andra gör stora insatser runt

de egna bryggorna, badplatserna, förbättrar reningen av sina avlopp eller bedriver ett jordbruk som ökar mångfalden och minskar miljöpåverkan. Alla kan göra något i stort och smått för att bidra till en bättre miljö.

Back To Top