skip to Main Content

 

Sponsorer

Medlemmarna utgör naturligtvis själva grunden för föreningens aktiviteter. Men utan ekonomiskt stöd och/eller stöd i andra former hade inte verksamheten kunnat ha den omfattning och kvalitet som nu är fallet. Vi är mycket tacksamma för det stödet. 

  • Stödet från Kammarkollegiet var avgörande i inledningsskedet. Kammarkollegiet har bidragit med juridisk expertis och finansiering av den vattentekniska utredningen, totalt minst 500 000 kr.
  • Sala Sparbank har genom ”Miljonen” stöttat verksamheten, först genom ett bidrag på 26 000 kr år 2002 och senare 100 000 kr år 2007.
  • Länsstyrelsen och Naturvårdsverket har stöttat först genom ett bidrag på 200 000 kr för förstudier och senare ett bidrag på 800 000 kr. Dessa medel används för den miljökonsekvensbeskrivning som nu tas fram och för att klarlägga effekterna av en reglering.
  • Ingvar Westholm som bodde vid Vansjöns södra stränder och var mycket engagerad för föreningens sak lämnade medel efter sig till föreningen. De pengarna är vi noga med att använda för vattenståndsregleringen som han ansåg vara det viktigaste.
  • Heby Kommun har bidragit med 50 000 kr för vattenanalyser mm.
  • Vansjö- Nordsjö Fiskevårdområdesförening har bidragit med 20 000 kr till föreningens verksamhet. Detta har främst använts för inköp av vassbåten och därmed förbättra fisket.

Härtill kommer ansenligt “extra” ekonomiskt stöd från annat privat håll.

Back To Top