skip to Main Content

Vansjön och Nordsjön har genom århundradena varit en viktig vattenreservoar för livet runt sjöarna. Från slutet av 1700-talet och och framåt  fanns dammar vid Molnebo för att driva hytta, såg och kvarn. Sjöarna fungerade under brukstiden även som timmermagasin.

I  slutet av 1800-talet upphörde järnbruksverksamheten. Samtidigt behövde bönderna mer mark. Man rev därför dammarna, med påföljd att sjöarna sänktes med nära 2 meter i ett enda slag. Fram till 1950-talet hölls strandängarna öppna genom bete, därefter fick sly och vass ta över. Fisket har varit viktigt för de kringboende och så sent som kring 1960 fanns här en aktiv yrkesfiskare som även odlade gädda. Under 1970-talet tog byggandet av fritidshus runt sjöarna fart och idag finns drygt ett par hundra sådana.

Back To Top