skip to Main Content
Förstudie – Alternativ För Reglering Av Vansjön Och Nordsjön

Förstudie – Alternativ för reglering av Vansjön och Nordsjön

Nu finns förstudien från TerraLimnogruppen att läsa:

Syftet är att långsiktigt säkra vattenhushållningen i området och samtidigt stärka de ekologiska värdena. Uppdraget finansieras med LONA medel som sökts tillsammans med Heby Kommun inom ramen för Länsstyrelsens utlysning av LONA medel.

Mer vatten i jordbrukslandskapet är den gemensamma utgångspunkten. Projektet bygger på ett samarbete mellan olika kategorier av fastighetsägare/intressenter/myndigheter. Förslagen ska vara fördelaktiga och balanserade med tanke på olika samhällsintressen runt sjöarna och nedströms.

Länk till bakgrund och syfte hittar du här

Hela rapporten finns att läsa här

Back To Top