skip to Main Content
Inget Prövningstillstånd Från Mark- Och Miljödomstolen

Inget prövningstillstånd från Mark- och miljödomstolen

Tyvärr, har mark- och miljööverdomstolen meddelat att man inte ger prövningstillstånd till överklagan av tidigare beslut från mark- och miljödomstolen. Markägare runt sjön lämnade in överklagan i slutet av januari och nu har detta beslut kommit att man inte meddelar prövningstillstånd vilket innebär att man inte driver frågan vidare. Man ger ingen direkt orsak mer än att man inte finner anledning att överpröva tidigare beslut. Det är naturligtvis en stor besvikelse efter allt jobb som lagts ner på tillståndsansökan om regleringen.

Ansökan ligger helt i linje med modern kunskap om vatten i landskapet för friluftslivet, lantbruket och för miljön samtidigt men ändå avslås ansökan. Det har tillsammans med expertis gjorts en bra ansökan men resultatet är frustrerande för parterna – hur ska de som mark- och fastighetsägare kunna ta ansvar för vattendrag i ett förändrat klimat när vattenlagstiftningen fungerar som den gör?

Advokat Agnes Larfeldt som har utfört jobbet menar att man kan lämna in en ny ansökan till mark- och miljödomstolen genom att komplettera den befintliga utan alltför stora ansträngningar. Trots allt kommer en komplettering av ansökan att ta ytterligare en hel del tid och det ska ställas mot chanserna att komma i mål och få igenom ansökan. De får i så fall utgå från den feed-back på detaljer i ansökan som lämnades av mark- och miljödomstolen.  Men där finns också en viktig formell punkt i invändningarna som handlar om omprövningen av det gamla markavvattningsföretaget i sträcka A-B där det handlar om tolkningen av paragrafer i lagstiftningen som är knepig. En viktig information i sammanhanget är också att det bara är ca 150 tkr kvar av de statliga bidragsmedlen för detta projekt som kan användas för en förnyad ansökan eller returnera.

Diskussion fortsätter med kommunen och Agnes Larfeldt om möjligheter och begränsningar.

De markägare som ligger bakom ansökan söker också personer som skulle kunna hjälpa till med en förnyad ansökan om de bestämmer att gå den vägen. Ditt intresse för att hjälpa till är det viktigaste men du kanske också har kunskaper från samrådsprocesser, adressregisterhantering, erfarenheter från juridik/vattenlagstiftningen eller erfarenhet av arbete med mark- och miljödomstolen?

Detta var som sagt ett tråkigt besked just nu när Vansjön och Nordsjön klittrar är som vackrast. Men hur tänker du/ni? Ge gärna din feed-back om en eventuell förnyad ansökan eller andra synpunkter på regleringen. Utmärkt om du hör av dig så fort som möjligt per mail eller på annat sätt så för att få en mer samlad bild av hur fler intressenter i regleringen av Vansjön och Nordsjön tänker och tycker. Kontaktpersoner finner du nedan:

Yngve Melin                        Staffan Lund

0704606995                        0706303829

yngve@tega.nu                  staffan.lund@slu.se

Back To Top