skip to Main Content

Styrelsen för Vansjön-Nordsjöns Väl under verksamhetsåret 2019-2020.

Ordförande, Staffan Lund, Tel. 070-630 38 29 E-post

V. Ordf, Yngve Melin, Tel. 070-460 69 95 E-post

Kassör, Hillevi Bohlin, Tel. 070-524 30 28 E-post

Sekreterare, Jonas Weissglas, Tel. 070-660 65 85 E-post

Ordinarie ledamöter

Bo Käck, Tel. 070-606 54 59 E-post

Tom Runeklev, Tel. 073-831 01 66 E-post

Molly Thörnqvist, Tel. 070-860 53 93 E-post

Lars Adolfsson, Tel. 073-340 98 54 E-post

Ersättare
Gunilla Lindström, Tel. 070-642 10 43 E-post
Erik Franzén, Tel. 072-539 04 26 E-post
Louise Gårdenborg, Tel. 070-483 67 97 E-post
John Overend, Tel. 073-534 96 15 E-post
Henrik Turunen, Tel. 070-588 16 98 E-post
Annelie Eriksson Tel. 072-301 27 19 E-post
Björn Johansson Tel. 073-504 55 32 E-post
Mattias Carlsson Tel. 070-227 78 08 E-post

Revisorer
Ordinarie: Lars-Ove Gustafsson och Göran Nilsson
Ersättare: Hans Nygren och Hans Lindström

Back To Top