skip to Main Content

Styrelsen för Vansjön-Nordsjöns Väl under verksamhetsåret 2023-2024.

Ordförande, Staffan Lund, Tel. 070-630 38 29 E-post

V. Ordf, Yngve Melin, Tel. 070-460 69 95 E-post

Kassör, Hillevi Bohlin, Tel. 070-524 30 28 E-post

Sekreterare, Jonas Weissglas, Tel. 070-660 65 85 E-post

Ordinarie ledamöter

Bo Käck, Tel. 070-606 54 59 E-post

Tom Runeklev, Tel. 073-831 01 66 E-post

Molly Thörnqvist, Tel. 070-860 53 93 E-post

Lars Adolfsson, Tel. 073-340 98 54 E-post

Ersättare

Mattias Carlsson Tel. 070-227 78 08 E-post

Louise Gårdenborg, Tel. 070-483 67 97 E-post

Gunilla Lindström, Tel. 070-642 10 43 E-post

Henrik Turunen, Tel. 070-588 16 98 E-post

Arild Husby, Tel. 0761384308 E-post

Christine Persson, Tel. 070-318 83 75 E-post

Magnus Weidenhaijn, Tel. 0702409171 E-post

Revisorer
Ordinarie: Anna Göransdotter och Lars-Ove Gustafsson
Ersättare: Lena Ederth och Ulf Tordesstam

Back To Top