skip to Main Content

Havsörn observeras regelbundet, Kungsörn relativt ofta. Svarttärna har visat sig de senaste åren. Föreningen arrangerar sedan länge varje vår under kunnig ledning en fågelskådning runt sjöarna. Arrangemanget har blivit alltmer populärt och en raritet – den arktiska Vittruten – sågs vid den välbesökta fågelskådningen häromåret. Sjöarna bjuder på ett rikt fågelliv. I och runt dem häckar bl a följande arter regelbundet:

Brun kärrhök, trana, knölsvan, sångsvan, rördrom, stjärtmes, grågås, brunand och en del vanligare änder.

I flyttningstider kan stora mängder av bl a skrakar, gäss och svanar mellanlanda.

Back To Top