skip to Main Content

Innan du kör igång:

 • Kolla var allt är placerat och att det du behöver finns i båten
 • Kolla att det finns bensin i tanken till motor och till klippen
 • Kolla att bränsleslangen är ansluten på motorn
 • Öppna luftskruven på tanken
 • Ta på flytvästen
 • Ta fram nycklar och nödstoppslina. Montera startnycklarna, den röda nyckeln för huvudströmbrytaren ska användas i batterifrånskiljaren som sitter till höger på framsidan av lådan till sätet. 
 • Montera nödstoppen på reglageboxen och fäst den i dina kläder. Försäkring gäller bara om instruktionerna följs.

När du klipper:

– Se till att motorreglaget står i friläge och starta båtmotorn med startnyckeln. 

 • Klippen höjer och sänker du med den trycknappslåda som sitter på styrpulpeten
  • Höj och sänk den bara när båten står still
  • Var uppmärksam så du inte kör upp aggregatet för högt  eller att linorna slakar när du sänker. 
  • Räfsan kör du med pedalerna. 
  • De orange markeringarna anger ändlägena för vinscharna, håll ögonen på dom.
 • Kolla med jämna mellanrum att kylvattnet på båtmotorn sprutar. Olje- och temperaturlarm finns på reglageboxen. 
  • Grön lampa = OK oljetryck
  • Röd lampa = överhettning. 
  • Stanna omedelbart om någon av dessa larmar och summer ljuder.
 • Klipp lagom stora ytor åtgången
  • Håll koll på vindriktningen och spara ”länsar”/barriärer som stoppar det som annars driver med vinden.
 • Tilta motorn om det är grunt, spärren sitter högt upp på riggen på vänster sida. 
  • Tänk på att det inte går så bra att backa när motorn är i tiltläge.

När du kört klart för dagen:

 • Fyll bränsle i båda tankarna. Bränsleförråd finns i Hagtorpet och vid badföreningen, Norrberget.
 • Stäng luftskruven, och gör rent i båten
 • Lägg tillbaka flytväst, nycklar etc. 
 • Kolla så att brytaren för länspumpen är till (utdragen)
 • Notera i loggboken hur många timmar och vart du kört. Underhållsservice ska göras var 20:e timma.
 • Montera regnskyddet över hydraulaggregat och styrpulpet, (märkningar finns för fram och bak).

Ring eller maila om det är dags för service eller om något är trasigt eller inte fungerar som det ska samt även om du har förslag på förbättringar, råd vid klippning, eller annat som vi kan ha nytta av.

Tom 073-831 01 66 eller truneklev@gmail.com

Sylve 073-713 66 92 eller sarasylve@hotmail.com

O.B.S. Den elmotor som finns i båten är endast till för att ”ta sig hem” om inget annat fungerar. 

 

Hämta lathunden som pdf: LATHUND FÖR NÄCKEN

Back To Top