skip to Main Content

Mätningar av Vansjön och Norsjön pågår löpande och har gjorts så under lång tid. Till höger kan du se hur vattennivåerna har varit de senaste fyra åren.

Klicka på knappen för att se dagsfärsk statistik Vattennivåmätningar

Vi har även tidigare sammanställt en rapport över vattennivåerna i sjön. Kartan över Vansjöns södra del, Sjöängen, Svanviken och Molnebo visar var vassbältet, bron och forsnacken ligger. Rapportern är skriven utifrån vattennivåerna för 2013, men stämmer väl överens med de senaste åren, vilket man kan se i mätningarna här till höger. Rapporten finns att läsa i sin helhet här.

Vattnets utbredning

  • Vattennivån i Vansjön och ån vid Svanvikenbron är mätta som meter över havet, m.ö.h.
  • Man kan notera att vårflödet (snösmältningen) kraftigt höjer vattennivån. Nivån uppmättes till 54.88 mö.h. i mitten av april 2013. Effekten av att snösmältningen sker under kort tid, att det är liten avdunstning och att det sannolikt är tjäle i jorden gör att ytavrinningen är stor.
  • Det är också intressant att notera att sjön sjunker ner till en nivå på c:a 54 m.ö.h. på relativt kort tid. Att sjönivån stannar vid 54 m.ö.h. beror på att vassbältet i södra delen av sjön fungerar som en ”damm”.
  • Under årets varma månader dunstar det vatten från sjön. Man ser hur vattennivån sjunker till 53,8 m.ö.h. Detta sker speciellt snabbt om det inte regnar. SMHI uppskattar att en sjö i detta område dunstar c.a. 2-3 mm/dag och det motsvarar c:a 2- 3 dm på 3 månader.
  • Man kan också notera att när sjöns vattennivå är lägre än 54 m.ö.h. så närmar sig vattennivån mellan vassbältets slut fram till bron vid Svanviken höjden på den forsnacke som finns vid Molnebo. Forsnacken har en höjd över havet på 53.45 meter. Det betyder att vattnet i ån till slut står i stort sett stilla från vassbältets slut fram till forsnacken vid Molnebo. (= mycket litet vattenflöde)
  • Mycket regn ger en liten ökning av sjöns vattennivå men en större ökning av vattennivån vid Svanviken. Det sista gäller bara om sjönivån är högre än 54 m.ö.h. Det går att se i kurvan från 2013 i mitten av juni.
  • När höstregnen kommer och avdunstningen minskar kommer vattennivån öka i sjön. Dock rinner en hel del ut i ån så fort sjönivån är över 54 m.ö.h. Det ses i kurvan från 2013 i november.

Vattennivåer

Läs mer om föreningens förslag på sjöreglering.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

Back To Top