skip to Main Content

Rapport från vassgruppen 2017

Trots årets ovanligt låga vattenstånd har klippning skötts av 15st tappra ”kaptener”, tillsammans har dom förbrukat c:a 90liter miljövänlig alkylatbensin under de 90 timmar som Näcken varit verksam.

Sommarens låga vattenstånd har försvårat klippningen i Trångsundet samt grunda vikar. Återväxten av vita näckrosor tycks minska lite för vart år, däremot så verkar den gula återta lite förlorad mark (läs sjö). Stora delar av sjöarna är nästan helt befriade från näckrosor och vass, dock återstår det ett flertal stora ytor vilka kräver större insatser än vad vi i vassgruppen i år haft resurser till.
Inför årets säsong utrustades båten med elvinsch och elektrisk länspump, vilket gjort klippningsarbetet lättare.

Stort engagemang bland användarna har gett en mängd synpunkter som ska tas med till nästa års klippsäsong. Fler förslag tas gärna emot.

Efter den tredje säsongen är Honda utombordaren nästa som ny, inga reparationer har behövts under detta året.
Reparationer och service har skötts av undertecknad med god hjälp av Johan Åberg, vilken för övrigt meddelat att han p.g.a. tidsbrist inte kan fortsätta, han ersätts därför inför nästa säsong av Jan-Erik Bohlin, Vansjö.

På klippaggregatet har vi bytt linor, block samt styrrullar för stolpe. Större reparation med förstärkning av akterspegel samt utbyte av ramrör och en del andra slitna delar kommer att göras inför säsong 2018.
I samband med årsmötet kommer det att utdelades T-tröjor till årets nya kaptener samt även diplom till årets klippare samt årets rookie.
Undertecknad tackar alla som på ett eller annat vis bidragit till årets goda resultat samt ser fram emot att få höra av både nya och gamla klippare för en ny underbar klippsäsong 2018.

Hagtorpet 2017-09-03
Tom Runeklev

Back To Top