skip to Main Content

Vansjön Nordsjön 2001

I juli 2001 togs dessa flygbilder som tydligt visar behovet av att hålla vattenytan öppen.

Back To Top