skip to Main Content

Vattennivåmätningar i Vansjön, 2013, 2014 och 2016

Figur 6För att förstå hur Vansjöns vattennivå påverkas av årstidens skiftningar, regn, torka etc. började jag mäta sjöns vattennivå 2013. Det gjorde jag med hjälp av en pegel vid min brygga.

För att få mer mätdata och göra dessa tillgängliga för alla köpte jag för VNV’s räkning in en vattenmätare samt utvecklade en websida som kan ses av alla intresserade. Vattendjupet mäts med en tryckgivare. Mätvärdena skickas med hjälp av en GSM-sändare till en databas i ett webhotell, se figur 3 och 4. 

Figur 3,4

Den automatiska mätningen av sjöns vattennivåer installerades på våren 2016.  Noggrannheten i meter över havet (m.ö.h.) uppskattar jag till c:a +/- 40 mm och den relativa noggrannheten är  c:a +/- 1 mm. Den fina relativa noggrannheten gör att man kan se hur små mängder regn direkt påverkar sjöns nivå. Kalibrering av sjöns absoluta nivå över havet kräver en större insats.

Resultaten från mätningarna kan ni se på websidan http://vansjomatningar.se/index.html

Några resultat och funderingar

Här kommer några exempel på vad man kan lära sig om sjöns hydrologi:

  1. Vansjöns vattennivå har automatregistrerats under nästan hela året 2016, se figur 1.
  2. Figur 2 visar hur vattennivån påverkas av nederbörd. Regn-data kommer från SMHI,s väderstation nära Sala.
  3. Mätningarna från 2013, 2014 och 2016 visar att på våren sjunker nivån snabbt ner till 54 m.ö.h. Vilket är nivån då vassbältet börjar fungera som en damm.
  4. Under sommaren och en bit in på hösten 2016 regnade det inte mycket. Därför sjönk vattennivån sakta både p.g.a. ett utflöde genom vassbältet och vattnet i sjön avdunstade.
  5. Figur 5 visar ”Teknikmarknads” kartering. Figuren visar hur djup sjön är när vattennivån är 54,00 m.ö.h. Om man kombinerar figur 1 och 5 kan man uppskatta vattendjupet under olika tider på året.

Figur 5

Figur 1

Figur 2

Det har varit kul att studera sjöns hydrologi och få lite verkliga mätdata. Det kommer jag att fortsätta med. Om någon har några frågor och är intresserad av mer detaljer är det bara att höra av sig borje.astrand@telia.com så kan jag försöka svara.

Hälsningar

Börje Åstrand

Back To Top