skip to Main Content

Välkommen till årsmöte den 6 september

Tid kl. 13-16 i Vansjö Bygdegård
Medlemmar och icke medlemmar är alla varmt välkomna!

Se till att vara på plats i god tid, det blir ett späckat program:

13.00: Kan vi få bredband runt Vansjön och Nordsjön –förslag från Huddunge Telekom – Leo Padazakos
13.45: Årsmöte för Vansjön Nordsjöns Väl
14.30: Sjökaffe med bulle
15.00: Konstituerande möte för nya Vattenregleringssamfälligheten samt val av interimsstyrelse – Dammgruppen samt miljörättsexpert Agnes Larfeldt
16.00: Avslutning senast!

Underlag

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Styrelsen

Arbetsgrupper

Resultatrapport

Balansrapport

 

Back To Top