skip to Main Content

Protokoll från senaste styrelsemötena

Nu är protokollen från senaste styrelsemötena upplagda.

Här kan du bl.a. läsa om ansökan om bidragspengar från Sala Sparbanks ”Miljonen”. Nästa årsmöte planeras att hållas den 30 augusti. Mer information kommer att skickas ut.

Protokollen hittar du Styrelseprotokoll

Back To Top