skip to Main Content

Protokoll från årsmötet

Nu finns protokollet från årsmötet tillgängligt att läsa igenom. Klicka här.

På årsmötet konstaterades att originaldokument av föreningens stadgar saknas. Ett nytt dokument bör fastställas. Förslag på nya stadgar baserade på en standard som bl.a. idrottsförbundet använder finns att läsa här.

Eventuella synpunkter på de nya stadgarna ska inkomma till styrelsen senast den 30 november. Synpunkter mailas till Staffan
Klicka här

Back To Top