skip to Main Content

Vansjön Nordsjöns Vattenregleringssamfällighet

I samband med årsmötet kommer även här en kallelse för bildande av Vansjön Nordsjöns Vattenregleringssamfällighet.

Gäller alla fastighetsägare med mark/strand intill Vansjön och Nordsjön. Kallelsen omfattar både fritidsfastigheter, samfälligheter samt lantbruk (se bifogad lista med namn och fastighetsbetäckningar).

Tid: Söndagen den 6 september kl. 1500
Plats: Vansjö bygdegård (kaffe från 1430)
Expert: Agnes Larfeldt: Vattenjuridisk expert

På dagordningen:
1. Varför bildar vi en vattenregleringssamfällighet
2. Principer för deltagande
3. Val av interimsstyrelse
4. Interimsstyrelsens mandat

 

Dokumentation och mer information finns under Damm-projektet

Back To Top