skip to Main Content

Verksamhetsberättelse 2016/2017

Verksamhetsåret har bjudit på ett vädermässigt speciellt år. Det var en mild vinter med lite snö och nästan ingen vårflod. Våren och sommaren fortsatte med ytterst lite regn och låga vattennivåer – som lägst 53,8 m ö h. Trots de låga vattennivåerna har det inte förekommit någon mer omfattande algblomning som vi hade sommaren 2016. Skillnaden är att det denna sommar har varit betydligt svalare. Jämfört med den ideala nivåkurvan har det varit ett mindre bra år för ekosystemet men de låga sommartemperaturerna har räddad sjöarna från syrebrist och algblomning. Badvattnet har varit lite småkyligt men bra under sommaren.

Under året har kontakter skett med flertalet fastighetsägare som har strandfastigheter eller jord- och skogsbruksfastigheter runt sjöarna. Genom att underteckna en avsiktsförklaring har man visat sitt preliminärt positiva intresse till en kommande reglering. Den förteckningen omfattar idag de flesta strandfastigheter och jordbruksfastigheter runt sjöarna. Detta är ett viktigt steg för att lämna in en ansökan om ny vattendom vilket vi hoppas kunna göra under nästa verksamhetsår.

Ett annat arbete som styrelsen arbetat med under året är att ekonomiskt kvantifiera olika handlingsalternativ inkl. alternativet att inte göra något och låta sjöarna växa igen. Resultatet av detta arbete kommer redovisas på årsmötet den 24 september och senare på hemsidan. Alternativen är: (1) 0-alternativet dvs. att inte göra något och låta sjöarna växa igen, (2) hyra in en extern entreprenör för att sköta vassklippningen, (3) göra en nyinvestering i egen båt och utrustning för vassklippning samt (4) genomföra en reglering av sjöarna. Att låta sjöarna växa igen har värderats till en förlust av fastighetsvärden motsvarande 70-100 miljoner kronor.
Vassklippningen har fortsatt detta år men körtiden på båten har varit mindre än tidigare. Det trots att vi förbättrat utrustningen i båten och bokningen kan nu göras digitalt. Klippningen skulle behöva ligga på ca 200 timmar per år för att hålla tillbaka växtligheten och då speciellt i södra delen av Vansjön. Under de första åren klippte vi ca 400 timmar per år men behovet har halverats sedan dess pga. mindre ytvegetation i sjöarna nu jämfört med när vi började för 15 år sedan.

Föreningen har minskat sitt medlemsantal något och har alltså inte nått upp till målet att öka med 25 medlemmar under året. Föreningen har under året prövat med att skicka inbetalningsavi över mail men det kanske krävs att utskicket också görs per post som tidigare.

Årsmötet hölls den 25 september i Vansjö bygdegård med 40 närvarande personer. Årsmötet beslutade att byta namn på föreningen från Vansjön Nordsjöns Väl till Vansjö Nordsjö Vattenvårdsförening samt förnya loggan. Styrelsen har haft 7 sammanträden. Protokoll från årsmötet och styrelsens sammanträden finns utlagda här på hemsidan. Föreningen arrangerade fågelskådning den 17 april och deltog i Fest i Heby arrangemangen tillsammans med Bygdegårdsföreningen i början av Juli.

/Vansjö den 27 augusti 2017 Styrelsen i Vansjö- Nordsjö Vattenvårdsförening

Back To Top