skip to Main Content

Protokoll från styrelsemötet i december

Nu är protokollet från styrelsemötet i december justerat och klart. Här kan du bl.a. läsa om det pågående arbetet med att bilda en sjöregleringssamfällighet

Hela protokollet hittar du här.

Back To Top