skip to Main Content

Inbjudan till informations- och samrådsmöte

Möte för närmare information om planerade åtgärder för  ny vattenregleringssamfällighet för Vansjön och Nordsjön

Alla fastighetsägare inbjuds härmed vänligen till möte för att närmare beskriva utformningen av den planerade ansökan samt ge möjlighet för alla berörda att diskutera förslaget samt ställa frågor.

Mötet ska ses som en del i det utökade samrådet enligt miljöbalkens bestämmelser.

Mötet hålls i Folkets Hus i Heby (sal B), Centralgatan 1, 744 32 Heby,

Söndagen den 8 februari 1400‐1600.

Eventuellt förhinder att närvara vid mötet meddelas per post till Yngve Melin, Tega Vansjö, 74491 Heby alt. mail: yngve@tega.nu eller mobil 0704606995

Bilagor att läsa:

Underlag för utökat samråd

Förslag till Miljökonsekvensbeskrivning

Förslag till Teknisk beskrivning.

Back To Top