skip to Main Content

Samrådsmötet den 2:a april inställt

För att inte bidra till spridningen av Corona viruset ställer vi in samrådsmötet om regleringen som var planerat till den 2 april i Folkets hus.

Vi ställer dock inte in själva samrådet utan gör en virusanpassad variant. 

Mycket välkommen med alla dina frågor och synpunkter på förslaget antingen skriftligt per mail, per sms eller telefon till någon av oss nedan. Det går också bra att ringa någon av oss och prata igenom frågor och synpunkter. Om du skickar dina synpunkter per mail eller sms så ska du uppge ditt namn och fastighetsbeteckning. Ringer du så tar vi det vid samtalet. 

För att vi ska hinna med att inkludera dina frågor och synpunkterna i samrådsredogörelsen måste du ha kontaktat någon av oss senast torsdagen den 2 april.

Samrådsunderlaget hittar du genom att gå in på: www.vansjonordsjo.se/dokumentation-for-regleringsprojektet/

Ta denna chans att framföra vad du tycker är bra med förslaget och vad du är kritisk till.

När Corona viruset har lagt sig ska vi i ett stormöte diskutera ett komplett förslag för regleringen. Det blir troligen i slutet av juni eller början av Juli. Då kommer också våra experter att medverka och vi återkommer med lämpligt datum. 

Men ta gärna den här chansen att bidra till regleringsprojektet NU genom att höra av dig snarast!

Hälsningar,

Yngve Melin 0704606995 yngve@tega.nu

Hillevi Bohlin 0705243028 hillevi@vansjo.se

Louise Gårdenborg 0704836797 louise@gardenborg.se

Henrik Turunen 0705881698 henka@smia.se

Staffan Lund 0706303829 staffan.lund@slu.se

Ps: Vi uppdaterar vårt kontaktregister med namn, adress, mail och mobilnummer. Därför utmärkt om du också hör av dig på vilket sätt du vill bli kontaktad framöver.

Back To Top