skip to Main Content
Lägesrapport: Teknikmarknads Kartering Och Sedimentprov Vansjön 2013 Och 2014

Lägesrapport: Teknikmarknads kartering och sedimentprov Vansjön 2013 och 2014

Hösten 2013 och våren 2014 karterade teknikföretaget Teknikmarknad AB Vansjön/Nordsjön i Heby.
Vidare togs ett sedimentprov. Detta gjordes för att undersöka förutsättningarna för att tillämpa Teknikmarknads s.k. lågflödesmuddringteknologi.
Nu finns rapporten tillgänglig för läsning. Klicka här

Back To Top