skip to Main Content
Viktig Information Om Medlemsavgifter Och Registret

Viktig information om medlemsavgifter och registret

Några medlemmar undrar över varför det har kommit två inbetalningskort under 2014, dels ett i Maj och dels ett nu i November. Orsaken är att styrelsen var sen med utskicket om inbetalning för verksamhetsåret 2013/2014 som kom i Maj 2014 men egentligen skulle kommit i November 2013. Vi styr nu om inbetalningen till att konsekvent ske under hösten och nästa inbetalning blir i November 2015.

Vi digitaliserar vårt medlemsregister där vi också ska inkludera fastighetsbeteckning och det för att vi ska kunna följa upp vid ägarbyten och även nå nuvarande icke medlemmar. På sikt ska detta minska vår administration och ge mer verksamhet. Men det kan ha inneburit lite strul och att några medlemmar har fått två inbetalningskort. Självklart gäller endast en inbetalning per fastighet/hushåll.

För att undivka detta framöver och underlätta för styrelsen är det utmärkt om alla medlemmar skickar info om namn, adress, mail, mobil samt fastighetsbeteckning till arianbahrami@gmail.com.

Med önskan om en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT SJÖÅR,

Styrelsen

Back To Top