skip to Main Content
Hej Vansjö- Och Nordsjövänner

Hej Vansjö- och Nordsjövänner

Föreningens förre sekreterare har försett oss med denna underbara kamp- och uppmuntringssång att sjungas vid behov. Melodi: ”Hej tomtegubbar…” Tack Hans-Åke.

Hej Vansjövänner låt oss kämpa för våra sjösjuka sjöar
Hej Norsjövänner slit ni också för deras stenhag och öar
så de blir kvar i många dar
sedan vi själva förmultnat har
Hej alla vänner låt oss kämpa för våra sjösjuka sjöar

Hej vänner låt oss alla kämpa tillsammans så in i vassen
men inte heller glömma rensa bland både avlopp och dassen
Så fosforhalten pressas ner
och vattnet klarnar allt mer och mer
Hej vänner låt oss alla kämpa tillsammans så in i vassen

Hej Vansjövänner stå på gasen så att det snart nånting händer
Hej Nordsjövänner gör detsamma så snart allt arbete länder
till att vår sjö ska slippa dö
av kärleksbrist som en gammal mö
Hej alla vänner stå på gasen så att vår sjösjuka vänder

Back To Top