skip to Main Content

Protokoll från årets årsmöte

Inga motioner eller övriga förslag hade kommit in till årsmötet som avlöpte smidigt på Vansjön bygdegård

Protokollet hittar du här

Back To Top