skip to Main Content

Protokoll från styrelsemötet i oktober

Nu är protokollet från styrelsemötet i oktober justerat och klart. Här kan du bl.a. läsa om att:

  • Vassbåten 2015 kommer ha två motorer
  • Ansökan on medel för innovativ naturvård har lämnats in till Världsnaturfonden
  • Miljöjuristen Agnes Larfelt har påbörjat arbetet med att skapa en sjöregleringssamfällighet

Hela protokollet hittar du här.

Back To Top