skip to Main Content

En stor härlig julhälsning till alla medlemmar.

Som medlem kan du sträcka på dig och vara stolt över vad du åstadkommit med Vansjön och Nordsjön – utan dig hade det inte sett ut som det gör idag.

Fiskarna och fåglarna har också hört av sig till tomten i år eftersom dom vill ha ännu bättre vatten i framtiden. Vi får väl se vad tomten kan göra åt det men han har i alla fall varit synlig utefter stränderna.

Summering från årsmötet
45 medlemmar kom till årsmötet den 24 september. Vi fick se den nya filmen om sjöarna: gå in och se den du också på www.vnval.se.

På årsmötet bestämdes att föreningen under de närmsta två åren ska investera i ny vassbåt och klippaggregat samt hyra in entreprenör för klippning i de absolut besvärligaste partierna. Investeringen i ny utrustning samt drift går på ca 35 000 kr/år och vi avsätter också 15 000 kr/år för att hyra in en entreprenör. Årsmötet tyckte att det behövs fler kvinnliga klippare och att både utbildning och utrustning anpassas. Kontakt och samordnare för detta är Tom Runeklev.

Sjöarnas kvalitet påverkar fastigheternas värden
Styrelsen presenterade också de beräkningar som visar att fastighetsvärdena runt sjöarna riskerar att sjunka med 100 000 000kr om vass och näckrosor breder ut sig igen. Det sätter ett ekonomiskt värde på föreningens arbete och årsmötet uppskattade tydligheten i budskapet. Kontakta: Göran Nilsson

Mötet gav också sitt fulla stöd till styrelsens plan för 2018:
1. Att fortsätta stärka samarbetet runt sjöarna
2. Att stärka satsningen på vassklippningen
3. Att lämna in ansökan om vattenregleringen till Mark- och miljödomstolen.
4. Att intensifiera kommunikationen om projektet utanför Vansjö och Nordsjö

Förändringar i styrelsen
Nya medlemmar:
Monica Hedhammar Carlsson från Nordsjö samfällighetsförening (permanentboende)
John Overend från Hagtorpets stugsamfällighet (fritidsboende)
Louise Gårdenborg, Gårdsjö (permanentboende).

Mötet avtackade samtidigt Lars-Olof Larsson efter många år som styrelseledamot samt Johan Åberg och Alexander Masalin.

Årets klippare och årets Rookie
Åke Svadling blev årets klippare igen och årets Rookie blev Kristina Möller

Övriga frågor
Ett annat önskemål från årsmötet var att tidigare lägga årsmötet så att det är möjligt för fler att vara med. Årsmötet 2018 blir därför redan den 29 juli. Styrelsen har också beslutat att ta upp medlemsavgiften i maj månad för att synkronisera bättre med medlemsdebiteringen från olika samfälligheter.

Årsmötet fastställde medlemsavgiften till 500 kr/år för boende i sjöarnas avrinningsområde men bestämde också att göra det möjligt med ett stödmedlemsskap på 100 kr/år om man bor utanför avrinningsområdet men ändå vill supporta vad som händer här.

Saknar du något på hemsidan? Skicka gärna din feed-back genom att klicka här.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
önskar
Vattenstyrelsen

Back To Top