skip to Main Content

Ny LONA-ansökan

Heby kommun har tillsammans med oss skickat in en LONA ansökan för förlängning och komplettering av budget vad gäller regleringsprojektet. Vi har lagt mycket tid på den ansökan under hösten 2023. Vi håller tummarna för att vi därmed kan göra den fördjupning och utveckling av tillståndsansökan som efterfrågas.

Ungefär 1/3 av finansiering gäller de juridiska aspekterna, 1/3 de vattentekniska aspekterna och 1/3 integreringen av det allmänna intresset (Heby kommun) att hantera risker vid extremväder. Vår medfinansiering är ungefär i samma storleksordning som Steg 1.

Vi håller tummarna och hoppas på en snabb handläggning av länsstyrelsen.

Själva ansökan kan du läsa här

Back To Top