skip to Main Content
Kräftor Och Kräftfiske

Kräftor och kräftfiske

Välkommen till seminariet Kräftor och kräftfiske – nu och i framtiden

  • är du intresserad av att bevara den utrotningshotade flodkräftan
  • ägnar du dig åt vattenvård, natur eller kultur
  • vill du ha kräftor kvar i ditt kräftfiskevatten

Plats och tid: Järlåsa bygdegård, torsdagen den 1:a december k.l 18.30

Program

På mötet kommer Lennart Edsman från SLU (aqua) att redogöra för den aktuella situationen för flodkräftan i Sverige – vilka hot och vilket hopp finns?

Johan Kjetselberg från Naturföretaget kommer att presentera rapporten Inventering av flodkräfta (Astacus astacus) i västra Uppland 2011-2015.

Därefter kommer Tomas Jansson från Hushållningssällskapet att berätta om hur man kan arbeta för att få bättre kräftbestånd.

Tid för att svara på dina frågor och möjlighet till diskussion med experter är vår främsta avsikt med mötet.

Vi bjuder på fika. Start klockan 18.30.

Vid frågor om mötet kontakta Fredrik Söderman på fredrik.soderman@lansstyrelsen.se eller på tel. 010-223 33 57.

Back To Top