skip to Main Content

Vansjö Ice Open 2015

Woods, Parnevik och Sörenstam kunde tyvärr inte närvara, när Vansjö Ice Open avgjordes, får vi hoppas på en tradition och en ny runda 2016?

Fore! Koncentration Det gäller att hålla huvudet kallt

Back To Top