skip to Main Content
Rekordnivåer I Våra Sjöar

Rekordnivåer i våra sjöar

Vansjön och Nordsjön har när det här skrivs en vattennivå på 54,80 möh, vilket är ca 20 cm lägre än toppnivån.  Många av de boende runt sjön har nu fått uppleva hur det är att bokstavligen bo sjönära. Samtidigt nedströms, är det stora skador på byggnader och platser i framför allt Heby. Reningsverket är fortfarande inte i drift, vilket i sin tur innebär en stor risk att förorenat vatten släpps ut i Örsundaån. Frågan vi vill att ni ska ställa er: hade det sett annorlunda ut om vi hade haft en vattenreglering på plats?

Ekoreglering av Vansjön och Nordsjön – ett sätt att få kontroll på vattenmassorna
I över 20 år har föreningen jobbat för att vi ska få till stånd en reglering av sjön för att bättre kunna hantera vattennivåerna. Syftet är att få till en bättre genomströmning av renare vatten och få till en positiv förändring för jordbruket, grundvattnet, friluftslivet och miljön jämfört med det nuvarande tillståndet. Vi vill återskapa de vattenmiljöer som finns beskrivna från 1960-talet innan övergödning och igenväxning tog fart. I dagarna var SVT ute och gjorde ett reportage på plats. Klicka på länken för att komma till inslaget:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/kritiken-oversvamningarna-hade-kunnat-stoppas–6mfzjo

Back To Top