skip to Main Content

Högvatten i våra sjöar

De senaste dagarna har det regnat ymnigt i vårt område.  UNTs nätsight  har rapporterat om äversvämning på vägen från Vansjö mot Julmyra. Särskilt mycket vatten har det varit vid Tega och Gårdsjö. Vattenivån i sjöarna är ovanligt hög för årstiden. Den 10 juli var den 54,40 möh och hade den 12 juli stigit till 54,52 möh. Man kan räkna med att nivån stiger ytterligare några dagar, oavsett om det kommer mer regn eller inte, eftersom det tar något dygn innan allt vattnet från kringliggande områden har ”hunnit ut” till sjöarna.

Back To Top