skip to Main Content

Klimatförändring i Vansjö?

Det är inte bara Småland och Ryssland som den senaste tiden har drabbats av översvämningar. Utan varje jämförelse i övrigt, har det regnat ymnigt också i vår bygd. Det har lett till att det mest har sett ut som efter en kraftig vårflod i vissa områden vid Vansjön.

Bland annat har vägen från Vansjö mot Julmyra bitvis stått under vatten och på åkrarna invid Gårdsjö och Tega har flockar av simfåglar plaskat omkring. Också betesängarna vid Vansjö by har fyllts av vatten som på vårvintern.  Vattennivån i Vansjön och Nordsjön har naturligtvis stigit hastigt och märkbart, men några problem utom översvämmad vägar och åkrar har inte inrapporterats.

Back To Top