skip to Main Content

Årets första styrelseprotokoll

Kära sjövänner,

Förra helgen hade styrelsen sitt första möte för i år. På agendan fanns bland annat kommunikationsstrategin och regleringsprojektet.

Kommunikationsgruppen har tagit fram förslag på strategi för att bättre kommunicera ut det arbetet som vi gör för sjön och få fler intresserade att vara med.

Regleringsprojektet är i full gång och en stor majoritet av markägarna har undertecknat avsiktsförklaringen. Det återstår nu hur man ska fördela andelarna.

Hela styrelseprotokollet går att läsa här

 

Back To Top