skip to Main Content

Protokoll från styrelsemötet 11 oktober 2015

På det senaste styrelsemötet beslutades bland annat att Johan Åberg och Tom Runeklev tar över samordningen av vassgruppen och att motorn på vassbåten ska få en årlig service för att den ska fungera så bra som möjligt.

Hela protokollet hittar du här

Back To Top