skip to Main Content

Medlemsavgift, Kräftfiske, Fest i Heby och Vassklippning

Det var många ämnen som diskuterades på senaste styrelsemötet.

Vassklippningsgruppen håller på att titta på tre alternativ för hur vassklippningen ska utvecklas: Reglering, utökad vassröjning och noll-alternativet. Nästa steg är att få bättre perspektiv på vad de olika alternativen innebär rent ekonomiskt.

Föreningen kommer i likhet med förra året vara med i Fest i Heby och arrangera en cykeltipspromenad runt sjön. Datum är satt till den 1:a juli. 

Nästa styrelsemöten sattes till den 18:e juni och 27:e augusti. Preliminär dag för årsmötet sattes till den 24:e september.

Hela styrelseprotokollet går att läsa här. 

Back To Top