skip to Main Content

Gäddfiske i Vansjön Nordsjön

Som nyinflyttad gäddfisketok såg jag med ganska svalt intresse på Nordsjön och Vansjön i början. En klassisk Uppländsk slättsjö med vass runtomkring och inga direkta topografiska riktmärken förutom Trångsund och de små öarna i respektive sjöar. Precis som förväntat så var gäddorna små och utspridda lite varstans. Jag använde den vanligaste metoden för att fånga gädda, kastspö och drag av blandad variation.

Jag höll mig mest till Nordsjön i ”min” lilla båt utan motor. Rodde, kastade, rodde, kastade, rodde hem i motvind. Fem, sex gäddor var en normal tur under våren. Sommaren var och är fortfarande svårfiskad i en sån grund sjö.

När vintern kom hade jag hunnit utforska Vansjön. Gäddfiskesäsongen har inget slut eller början utan egentligen bara en paus under de tillfällen när isen inte håller att gå på. Jag och mina vänner ismetade frekvent i Vansjön. Ismete är en metod likt angelfiske men angeldonen är utbytta mot korta fiskespön. Man borrar ett hål i isen och använder levande eller död mört som agn.

GäddfiskePå bilden  ser du min hittills största gädda på ismete, en gäddhona som vägde 8,8 kg.

Någonstans i detta skede insåg jag att Nordsjön och Vansjön erbjöd mer än små gäddor. Här fanns både gädda och abborre i fin storlek.

Teknikmarknads kartering av djupet i sjön har hjälpt mig mycket att förstå våra sjöar. Att veta var och när man ska fiska kräver erfarenhet och en gnutta tur men att veta djupet i hela sjön är ett stort kliv i rätt riktning.

Ett annat verktyg som jag kan skatta mig lycklig att vi har är vår vassbåt ”Näcken”. Utan den hade det kanske inte blivit något fiske alls. Ett stort tack till alla de eldsjälar som håller våra sjöar öppna!

Våra sjöar är ett fint ekosystem som vi måste vara rädda om och hjälpa om det behövs. Som regent i näringskedjan under ytan är gäddan extremt viktig. Minskar gädda och abborre i sjön så får mört och annan vitfisk större utrymme att öka i antal, vilket påverkar näringskedjan negativt då mörten äter djurplankton. Djurplankton håller växtplankton i schack och försvinner de så blir sjön grumlig och syrefattigare.

I fiskevärlden pratar man om C&R – Catch & Release. Snabbt förklarat betyder det att man fångar fisken, tar några foton och sen släpper tillbaka fisken. Ju kortare tid fisken är ovanför ytan desto större chans har den att återhämta sig och kunna glädja en annan fiskare i framtiden. En och annan matfisk ska man självklart ta upp men att döda en fisk utan anledning tjänar ingen på.

Avslutningsvis så vill jag uppmana er alla att fiska i våra vackra sjöar. Ta med barnen eller barnbarnen till komposten och gräv upp lite mask, sätt er på båtbryggan och meta. Vi har en förmån att kunna utnyttja naturen så fritt som vi kan. För mig är varje tur på sjön en dygd.

Hälsningar

Alexander Masalin

Back To Top