skip to Main Content

Vansjön och Nordsjön är två grunda slättsjöar som är förenade genom det smala Trångsundet. Den sammanlagda ytan är 230 ha och största djup är 2,5 meter. Stora delar av Vansjön har ett djup på mindre än 1 meter. Sjöarna är källsjöar till Örsundaån som ringlar sig söderut genom Hårsbäcksdalen och Örsundsbro till Mälaren.

För att få mer odlingsbar åkermark sänktes sjöarna ca 2 m vid 1900-talets början vilket halverade vattenmagasinet i ett slag.

Trots sänkningen är sjöarna idag den största ytvattenreservoaren i Heby Kommun. Miljön är vacker med fina strövområden. Det finns ca 300 familjer boende runt sjöarna varav majoriteten är fritidsboende.
Det största tillflödet är Fallbäcken som dränerar ett stort område öster om sjöarna, inklusive Vansjö By, Tega, Gårdsjö, Mårtsbo och Julmyra.

 

 

Djupanalys

Nedan går det att se två bilder från den inledande analysen av insamlad data från Vansjön. Den ena visar det uppmätta djupet och den andra redovisar relativ bottenhårdhet, där röda områden har mjuk botten och blå områden representerar hårdare botten. Generellt syns en korrelation mellan större djup och mjukare botten, vilket var väntat.

En pdf med hela karteringen går att läsa här

 

Mätningar har sjöns vattennivåer görs regelbundet. Nedan kan man se de senaste två åren.

 

 

2014 uppmätt vattennivå

 

2013 uppmätt vattennivå

Back To Top